Міжнародний науковий журнал
«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

ISSN 0032-8243

Про журнал

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

В березні 2015 року виповнилося 60 років від дня заснування Інститутом механіки НАН України (в той час Інститутом будівельної механіки АН УРСР) наукового журналу «Прикладна механіка».

Засновником журналу та першим відповідальним редактором протягом більш як 20 років був академік АН УРСР Г.М.Савін. До складу першої редакційної колегії журналу входили відомі вчені Інституту механіки та інших інститутів АН УРСР; наприклад: Ф.П.Белянкін, Д.В.Вайнберг, О.А.Ільюшин, О.Ю.Ішлінський, М.В.Корноухов, А.Д.Коваленко та інші.

З 1976 р. головним редактором журналу «Прикладна механіка» є академік НАН України О.М.Гузь.

З 1986 р. журналу присвоєно статус – Всесоюзний науково-технічний журнал.

В березні 1994 р. Державний комітет України у справах видавництва, поліграфії та книгорозповсюдження зареєстрував журнал як «Международный научный журнал «Прикладная механика»», а співзасновником журналу разом з Інститутом механіки НАНУ стала Національна академія наук України.

В журналі публікуються оригінальні та замовні оглядові статті науково-технічного характеру, які відповідають концепції та тематичній спрямованості видання, що лежить в площині механіки деформівного твердого тіла та загальної механіки. Тематика наукових публікацій журналу включає наступні сучасні напрями:

  • механіка деформівних твердих тіл;
  • механіка композитних матеріалів;
  • механіка руйнування;
  • механіка зв’язаних полів;
  • механіка тіл з початковими напруженнями;
  • механіка тіл, що взаємодіють з рідиною та газом;
  • загальна механіка (стійкість руху, нелінійна динаміка, механіка твердих тіл та інш.).

Окрім основного розділу в журналі представлені рубрики: інформація Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки; хроніка та інформація; ювілейні дати.

Серед авторів журналу – фахівці з академічних та наукових установ України, близького (Білорусь, Росія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Прибалтика) та далекого зарубіжжя (Польща, Франція, Шотландія, Єгипет, Іран, Алжир, Китай, Індія, Індонезія, Мексика); професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, аспіранти та докторанти наукових установ та вишів.

Цільова читацька аудиторія журналу – науковці, аспіранти-докторанти, професорсько-викладацький склад, фахівці з наукових і державних установ та відомств.

За журналом закріплено назви трьома мовами: «Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка»», «Международный научный журнал «Прикладная механика»», «International Applied Mechanics»; сфери розповсюдження журналу – загальнодержавна та зарубіжна; матеріали публікуються двома мовами: російською та англійською. Журнал виходить шість номерів на рік. Міжнародний стандартний серійний номер ISSN журналу «Прикладна механіка» – ISSN 0032-8243.

За час існування журналу «Прикладна механіка» (з 1955р. по 2017р. включно) видано 636 номерів, тираж журналу розповсюджується по каталогах видань України, агентства «Роспечать» Росії та по експортному каталогу.

Журнал «Прикладна механіка» є фаховим виданням ДАК МОН України. У роботі редакційної колегії беруть участь 30 наукових фахівців, з них 15– доктори наук НАНУ; а також 15 вчених із закордонних установ ( США, Мексика, Канада, Німеччина, Шотландія, Австрія, Словаччина, Латвія, Естонія, Азербайджан, Вірменія, Китай).

Журнал розсилається до міністерств, відомств, наукових установ, вищих учбових закладів, бібліотек України та за кордон.

З 1965р. журнал «Прикладная механика» регулярно перекладається в США (Нью-Йорк) англійською мовою під назвою «Soviet Applied Mechanics» спочатку видавництвом «The Faraday Press», а з 1968 р. –видавництвом «Plenum Publishing Corporation» (Consultants Bureau, New York and London).

В 1992 р. журнал змінює назву на «International Applied Mechanics» (журнал «Прикладная механика» в останні роки перекладається англійською мовою як «International Applied Mechanics» видавництвом Kluwer Academic Publishers, а починаючи з сьомого номеру 2004 г. публікується видавництвом Springer).

Soviet Applied Mechanics International Applied Mechanics

До 50-ліття журналу редакційна колегія підготувала науково-інформаційний збірник «Прикладная механика: информационное издание – 50 лет журнала» в двох томах:

т. 1.: «Прикладная механика (Содержание, 1955 – 2005)». – Київ: «АСК», 2006. – 536 с.

т. 2.: «Soviet Applied Mechanics (Contents, 1966 –1991), International Applied Mechanics (Contents, 1992 –2005)». – Kyiv: ASK, 2006. – 432 p.

Науковий журнал «Прикладна механіка» зареєстровано в таких міжнародних наукометричних та реферативних базах даних: Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Advanced Polymer Abstracts, Aerospace and High Technology Database, Aluminum Industry Abstracts, Ceramic Abstracts – World Ceramic Abstracts, Compendex, Computer and Information Systems Abstracts, Copper Data Center Database, Corrosion Abstracts, CSA Engineering Research Database, CSA High Technology Research Database with Aerospace, CSA Materials Research Database with METADEX, CSA Technology Research Database, CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Digital Mathematics Registry, Earthquake Engineering Abstracts, Electronics and Communications Abstracts, Engineering Materials Abstracts, Ceramics, Engineering Index Monthly, Google Scholar, INIS Atomindex, Inspec, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Materials Business File-Steels Alerts, Materials Science Citation Index, Mathematical Reviews, MathSciNet, Mechanical and Transportation Engineering Abstracts, METADEX (Metals Abstracts), OCLC ArticleFirst Database, OCLC FirstSearch Electronic Collections Online, Science & Technology Collection, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Solid State and Superconductivity Abstracts, Summon by Solutions, TOC Premier, Zentralblatt Math.

Історія створення та розвитку журналу широко відображена в книзі , присвяченій 90-річчю Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка:

«Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины (1918 – 2008). – 90 лет Института (История. Структура. Информационные аспекты)» / Под общ. ред. А.Н.Гузя. Сост. И.С.Чернышенко, Я.Я.Рущицкий. – К. «Литера» – 2008.– 320 с.