Міжнародний науковий журнал
«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

ISSN 0032-8243

Міжнародний науковий журнал «Прикладная механика»

Рік заснування: 1955.

ISSN:
0032-8243 (українське видання)
1063-7095 (англійське видання)
1573-8582 (в електронному вигляді)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №480 від 03.03.1994р.

Фахова реєстрація у ДАК України: постанова президіі ВАК України від 26.05.2010, №1-05/4. Додаток до Постанови(Бюлетень ВАК України, №6,2010, №55).

Засновники: НАН України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України.

Спеціальність ДАК: фізико-математичні.

Періодичність: виходить в лютому, квітні, травні, червні, липні, серпні (6 номерів).

Мова видання: російська, англійська.

Тематика: механіка деформівного твердого тіла і загальна механіка.

Тематика наукових публікацій журналу включає наступні сучасні напрямки:

  • механіка деформівних твердих тіл;
  • механіка композитних матеріалів;
  • механіка руйнування;
  • механіка зв’язаних полів;
  • механіка тіл з початковими напруженнями;
  • механіка тіл, що взаємодіють з рідиною та газом;
  • загальна механіка (стійкість руху, нелінійна динаміка, механіка твердих тіл та інш.).

Реферативні бази даних: Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Advanced Polymer Abstracts, Aerospace and High Technology Database, Aluminum Industry Abstracts, Ceramic Abstracts – World Ceramic Abstracts, Compendex, Computer and Information Systems Abstracts, Copper Data Center Database, Corrosion Abstracts, CSA Engineering Research Database, CSA High Technology Research Database with Aerospace, CSA Materials Research Database with METADEX, CSA Technology Research Database, CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Digital Mathematics Registry, Earthquake Engineering Abstracts, Electronics and Communications Abstracts, Engineering Materials Abstracts, Ceramics, Engineering Index Monthly, Google Scholar, INIS Atomindex, Inspec, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Materials Business File-Steels Alerts, Materials Science Citation Index, Mathematical Reviews, MathSciNet, Mechanical and Transportation Engineering Abstracts, METADEX (Metals Abstracts), OCLC ArticleFirst Database, OCLC FirstSearch Electronic Collections Online, Science & Technology Collection, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Solid State and Superconductivity Abstracts, Summon by Solutions, TOC Premier, Zentralblatt Math.

SCImago Journal & Country Rank